Ogranak „Jutra” Koštunići, Pranjani

-Magacin krompira-

 

Specijalizovani magacin za skladištenje krompira je površine oko 2.000 m², kapaciteta 3.500 t svežeg krompira
Tehničko – tehnološku liniju čine:
  • Uređaji za manipulaciju krompirom,
  • Etaže sa uređajima za skladištenje, kondicioniranje i otpremanje krompira,
  • Mašina za pakovanje krompira u džakove.
Pogon ima punu klimatizaciju i podeljen je na funkcionalne celine smeštene u jedinstvenom građevinskom objektu. Tehnologija skladištenja počinje prijemom krompira, vizuelnom kontrolom kvaliteta, kalibriranjem (izdvajaju se frakcije za semenski krompir, krompir za proizvodnju čipsa i plasman na tržište u svežem stanju), a obuhvata transport i skladištenje, sa mogućnošću pakovanja. Tehnološka oprema za prijem krompira i softver za kontrolu vođenja procesa skladištenja sa opremom su domaće proizvodnje, dok je oprema za pripremu, transport i pakovanje holandska – ‚‚Herkules”.